การผ่าตัด MIS ดีกว่าการผ่าตัดแบบเปิดอย่างไร
Oct 08 , 2016 10 am
การผ่าตัด  MIS  ดีกว่าการผ่าตัดแบบเปิดอย่างไร
     การผ่าตัดแบบ MIS (Minimal Invasive Surgery) ก็คือการผ่าตัดเหมือนกับการผ่าตัดแบบเปิด เพียงแต่ทำผ่าตัดด้วยแผลขนาดเล็ก ทำให้ได้ผลลัพธ์ดีจากการผ่าตัดแบบ MIS หลายประการคือ
1.แผลที่เล็ก ทำให้มีความเจ็บปวดแผลน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดมาก
2.ถ้ามีการติดเชื้อของแผลผ่าตัด ก็จะเกิดอยู่ที่ขนาดเล็ก ทำให้ดูแลรักษาง่ายกว่าการติดเชื้อแผลขนาดใหญ่
3.เมื่อความเจ็บปวดไม่มาก ผู้ป่วยก็จะฟื้นตัวได้เร็ว กลับไปทำงานและใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ  ภายในเวลาไม่กี่วัน
4.ในแง่การตอบสนองต่อการผ่าตัด  การผ่าตัดแผลเล็กจะมีการรบกวน Metabolic response to trauma น้อยกว่า ซึ่งผลของปฏิกริยาการรบกวนนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานเพลียหลังผ่าตัด การเปลี่ยนแปลงของน้ำตาลและเกลือแร่ในร่างกายผู้ป่วย รวมทั้งภูมิต้านทานต่อโรคของผู้ป่วย การผ่าตัดแผลเล็กนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งดังกล่าวน้อยกว่าการผ่าตัดแผลใหญ่ ผลตามมาคือทำให้ผู้ป่วยฟื้นกลับมาแข็งแรงดังเดิมได้เร็วขึ้น
5.การผ่าตัดแผลเล็กยังทำให้เกิดผังผืด หรือแผลเป็นน้อยกว่า โดยแยกเป็น  แผลเป็น ภายนอกซึ่งเกี่ยวกับความสวยงาม และแผลเป็นภายในช่องท้อง  ซึ่งจะก่อตัวให้เกิดผังผืดรัดลำไส้ทำให้เกิดลำไส้อุดตันได้ในภายหลัง   การผ่าตัดแผลเล็ก จะเกิดผังผืดรัดลำไส้น้อยกว่าอย่างชัดเจนจึงทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากผังผืดรัดลำไส้น้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิด แล้วการผ่าตัดแบบเปิดยังมีความจำเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่
การผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้างก็ยังคงมีประโยชน์อยู่ในกรณีที่
1.กรณีที่มีเลือดออกจำนวนมาก  โดยเฉพาะในภาวะจากอุบัติเหตุ การผ่าตัดการผ่าตัดแบบเปิดสามารถกดให้เลือดไหลช้าลง และดูดเลือดจำนวนมากออกได้รวดเร็วทำให้สามารถควบคุมการเสียเลือดได้ดีกว่า
2.กรณีที่มีอันตรายต่อหลายอวัยวะซึ่งพบในกรณีอุบัติเหตุ เพราะการเปิดแผลกว้างจะสามารถซ่อมแซมหลายอวัยวะได้ในเวลาเดียวกัน
3.การผ่าตัดที่จำเป็นต้อง....เนื้อเยื่อบริเวณกว้างมากๆ เช่นการตัดเลาะเยื่อบุช่องท้องในมะเร็งระยะแพร่กระจาย
4.การผ่าตัดก้อนเนื้อที่มีขนาดใหญ่มากๆ  ก้อนเนื้องอกที่มีความแข็งและใหญ่ จะมีการยึดติดกับผนังช่องท้อง จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดแบบเปิด    เพราะเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องมีขนาดเล็ก ไม่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทำงานได้

     การผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กสามารถทำได้ในเกือบทุกกรณีแต่ความสำเร็จของการผ่าตัดผ่านกล้อง  จะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน ทั้งความทันสมัยของเครื่องมือ ทีมผู้ทำผ่าตัดว่าสามารถทำงานประสานกันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งประสบการณ์ของผู้ทำผ่าตัดด้วย  จึงทำให้การผ่าตัดผ่านกล้องประสบความสำเร็จ

นพ.จุมพต บ่อเกิด
ศัลยกรรมทั่วไปและเฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้อง
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
นพ.จุมพต บ่อเกิด สาขา : ศัลยกรรมทั่วไป เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง