การผ่าตัดรักษาหนองในช่องปอดด้วยวิธีผ่าตัดผ่านกล้อง
Oct 08 , 2016 9 am
    

     การรักษาหนองในช่องปอด

เดิมต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านทางช่องซี่โครงและต้องถ่างง้างช่องซี่โครงออกเพื่อให้มือของศัลยแพทย์และเครื่องมือผ่าตัดผ่านลงไปทำหัตถการได้ บางครั้งการถ่างช่องซี่โครง อาจทำให้กระดูกซี่โครงร้าวหรือหักได้ซึ่งหลังจากการผ่าตัด จะพบว่าผู้ป่วยจะเจ็บปวดแผลมากเวลาขยับตัวหรือในระหว่างการหายใจเข้า ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนจากปอดแฟบหรือปอดบวมหลังผ่าตัด รวมทั้งยังทำให้ต้องได้รับยาระงับความปวดแบบฉีด จึงทำให้อยู่โรงพยาบาลนานกว่าจะกลับบ้านได้     การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาหนองในช่องปอด เป็นการผ่าตัดผ่านแผลเล็กๆ ขนาดไม่เกิน 1.5 cm เพื่อเอาน้ำหนอง และเปลือกของเนื้อเยื่ออักเสบที่คลุมเนื้อปอดออก วัตถุประสงค์ของการผ่าตัดเพื่อให้เนื้อปอดขยายตัวได้ตามปกติ ดังนั้นหลังการผ่าตัดผู่ป่วยจะใช้เวลาพักฟื้นเพียง 2-3 วัน ก็สามารถกลับไปทำงานตามปกติได้เลย
 

นพ.จุมพต บ่อเกิด

ผู้อำนวยการศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง

MIS Network Thailand