ก้อนหรือเนื้องอกในตับ(Liver Mass)
Mar 17 , 2016 3 pm

 


 

ก้อนหรือเนื้องอกในตับ(Liver Mass)    


เนื้องอกหรือก้อนในตับ เป็นโรคที่พบได้บ่อยๆ เมื่อตรวจพบเนื้องอกจึงมีความสำคัญที่ต้องวินิจฉัยให้ได้ว่าเป็นเนื้องอกชนิดธรรมดา(Benign Liver Mass) หรือเป็นมะเร็ง(Liver cancer) ส่วนใหญ่เนื้องอกในตับ เบื้องต้นมักจะยังไม่มีอาการผิดปกติ จะตรวจพบโดยบังเอิญเมื่อมีการตรวจสุขภาพ เช่นการตรวจเลือดดูค่าการทำงานของตับ การตรวจอัลตราซาวน์ หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นต้น      


ชนิดของเนื้องอกในตับที่พบบ่อย

1.เส้นเลือดขอดในตับ(Hemangiomas) เป็นเนื้องอกที่พบบ่อยที่สุดในตับ มักเป็นมาตั้งแต่กำเนิด เป็นเนื้องอกที่เกิดจากเนื้อเยื่อของหลอดเลือดในตับ พบได้ตั้งแต่ขนาดเล็กกว่า 1 เซนติเมตร ไปจนถึงขนาดใหญ่ 10-20 เซนติเมตร

       อาการของเส้นเลือดขอดในตับ

       - มักไม่มีอาการผิดปกติ
       - อาการปวดท้อง พบได้บ้างหากเนื้องอกมีขนาดมากกว่า 5-6 เซนติเมตรขึ้นไป
       - เกี่ยวข้องกับการใช้ยาคุมกำเนิด ดังนั้นหากพบในสตรีอาจต้องพิจารณาเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด

2.เนื้องอกในตับ (Hepatic adenomas)

       - เป็นเนื้องอกธรรมดาไม่ใช่เนื้อร้ายที่พบรองลงมา พบบ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย พบเป็นก้อนเดี่ยวๆในตับ หรือพบหลายๆก้อนได้ โดยมากมักไม่มีอาการมาก่อน
       - เป็นเนื้องอกชนิดที่ต้องดูแลติดตามหากยังไม่มีอาการ เนื่องจากตามสถิติพบการแตกและมีเลือดออกเกิดขึ้นในเนื้องอกตับชนิดนี้ได้ รวมถึงมีสิทธิ์กลายเป็นมะเร็งได้

3.ถุงน้ำในตับ (Hepatic cyst)

เมื่อตรวจพบถุงน้ำในตับ โดยมากมักเป็นถุงน้ำตับชนิดธรรมดา ถุงน้ำของท่อน้ำดีในตับ รวมถึงถุงน้ำที่เกิดจากพยาธิในตับ

อาการที่พบได้คืออาการปวดท้อง แน่นท้อง หรือคลำได้ก้อน

 

4.มะเร็งตับ

การวินิจฉัยแยกโรคเนื้องอกในตับ

เริ่มจากการซักประวัติ ตรวจร่างกายเบื้องต้น ตรวจเลือดดูการทำงานของตับ ที่สำคัญที่สุดคือการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ หรือเครื่องแสกนคอมพิวเตอร์(CT scans) ส่วนใหญ่แพทย์สามารถทำนายได้จากผลการตรวจว่าน่าจะเป็นเนื้องอกตับชนิดใด แต่หากผลการตรวจไม่แน่ชัด การตัดชิ้นเนื้อเพื่องส่งตรวจ(Biopsy) จำเป็นเพื่อวินิจฉัยให้แน่ชัดว่าเป็นมะเร็งตับหรือไม่  


การรักษาเนื้องอกในตับ 


 

 
1.กรณีผลการตรวจสงสัยเนื้องอกตับชนิดธรรมดา

         - หากเป็นเส้นเลือดขอดในตับ หรือถุงน้ำขนาดเล็ก ไม่จำเป็นต้องรักษา
         - หากผลการตรวจเป็นเนื้องอกตับชนิด Hepatic adenoma การผ่าตัดก้อนเนื้อออกมักเป็นทางออกที่ดีที่สุด เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ก้อนจะแตก หรือมีเลือดออก รวมถึงเสี่ยงต่อการกลายเป็นมะเร็งในอนาคต
         - กรณีที่เป็นถุงน้ำ และมีอาการปวดหรือแน่นท้อง อาจใช้วิธีเจาะดูดน้ำออก เพื่อให้ถุงน้ำเล็กลง หรือผ่าตัดออกในกรณีที่มีขนาดใหญ่ เป็นต้น

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

มีศักยภาพที่จะผ่าตัดเนื้องอกในตับผ่านกล้อง แผลเล็ก เราเลือกใช้การผ่าตัดผ่านกล้องรักษาโรคของตับ เพื่อ

         - ลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด
         - ลดการเกิดแผลเป็น หรือพังผืดในช่องท้อง
         - นอนโรงพยาบาลน้อยลง
         - กลับไปทำงานปกติ
ได้เร็วขึ้น


นพ.จุมพต  บ่อเกิด         
ผู้อำนวยการศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่