การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด 

       1. ควรงดดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์

       2. ควรเตรียมร่างกายโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ

       3. หากไม่สบายในวันใกล้ผ่าตัด เช่น เป็นหวัดหรือมีไข้ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย

       4. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย8 ช.ม. ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

       5.แจ้งประวัติการเจ็บป่วยให้แพทย์ทราบ เช่น โรคประจำตัว การแพ้ยาหรือประวัติที่เคยรักษาด้วยการผ่าตัดอื่นมาก่อน

       6. หากกำลังรับประทานยาสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ควรปรึกษาแพทย์ว่าจำเป็นต้องงดยาชนิดใดที่ใช้อยู่หรือไม่โดยเฉพาะยาละลายลิ่มเลือด อาจต้องหยุดรับประทานยาอย่างน้อย  1 สัปดาห์

       7.แจ้งให้แพทย์ทราบหากผู้ป่วยกำลังตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์
 

การปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด (ขณะพักฟื้นในโรงพยาบาล)

       1.หลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการดูแลในห้องพักฟื้นประมาณ 1 – 2 ชม. มีพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย เมื่อฟื้นจากฤทธิ์ยาสลบหรือยาระงับความรู้สึก จึงย้ายกลับมาห้องพัก

       2.หลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะได้สารน้ำทางหลอดเลือดดำจนกว่าผู้ป่วยจะสามารถรับประทานอาหารด้วยตนเอง และได้รับยาปฏิชีวนะฉีดตามคำสั่งแพทย

       3.หากมีอาการปวดหรืออาการคลื่นไส้หลังผ่าตัด ควรแจ้งพยาบาลเพื่อขอรับยา

       4.เมื่อลำไส้เริ่มทำงาน แพทย์จะให้จิบน้ำ จากนั้น จึงสามารถรับประทานเหลวและอาหารอ่อนได้ตามคำแนะนำ
 

การปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด(เมื่อกลับบ้าน)

       1.รับประทานยาปฏิชีวนะตามคำสั่งแพทย์

       2.สังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปวดท้อง ท้องแข็ง แน่นอึดอัดท้องมาก กดเจ็บ มีไข้สูง 

รอบๆแผลบวมแดง หรือมีเลือดออกที่แผล ตัวตาเหลือง คลื่นไส้อาเจียน ควรมาพบแพทย์ทันที

       3.ผู้ป่วยควรมาพบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามอาการและภาวะโภชนาการ

       4.กรณีที่ใช้พลาสเตอร์กันน้ำปิดแผลก็สามารถอาบน้ำได้ไม่ต้องทำแผล ยกเว้นมีเลือดออกที่แผลหรือมีน้ำเข้าแผลแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อทำความสะอาด