รายชื่อแพทย์ เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง

นพ.วิจิตร ตั้งสินมั่นคง

สาขา :
การศึกษา
NO RESULT
ประสบการณ์ทำงาน
NO RESULT
ตำแหน่งปัจจุบัน
NO RESULT
เวลาออกตรวจ
วัน เวลา

อังคาร    13.00 - 16.00 น.

 พฤหัสบดี    13.00 - 16.00 น.