รายชื่อแพทย์ เฉพาะทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง

พญ.อรวิมล สุทธิศิริกุล

สาขา : สูติ-นรีเวช
การศึกษา
2540 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
2536 แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์ทำงาน
2540 สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
2542 - 2544 สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
2545 - 2549 สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
2549 - ปัจจุบัน สูตินรีแพทย์(part time) โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

ตำแหน่งปัจจุบัน
Part -time สูตินรีแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
เวลาออกตรวจ
วัน เวลา

จันทร์ - อังคาร 09.30 - 12.00 น.

พฤหัสบดี - ศุกร์ 09.30 - 12.00 น.