ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง

ศูนย์ผ่านตัดผ่านกล้อง โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่

รักษาด้วยการผ่าตัดที่ทำผ่านแผลเล็กๆ โดยอาศัยอุปกรณ์การ
ผ่าตัดและกล้องวีดีทัศน์ที่ทันสมัยทำผ่าตัดรักษาโรคผ่านรอย
เปิดเล็กๆ ที่ผิว ซึ่งผลการรักษาจะต้องดีเท่ากันหรือดีกว่า
การผ่าตัดแบบเดิม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
75 ซอย 15 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

074 272800 ต่อ 2186,2187

074 272858

Bhh_MIS@bgh.co.th

ข้อมูล ผู้ติดต่อ