วีดีโอการผ่าตัด
  • Workshop  in stapler  Hemmoroidopoxy

Workshop in stapler Hemmoroidopoxy

May 09 , 2016 10 am

Workshop  in stapler  Hemmoroidopoxy

    วันเสาร์ที่  23 พฤษภาคม  2558  ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก เปิดโอกาสให้ศัลยแพทย์และพยาบาลได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้ง ด้านเทคนิคการผ่าตัดริดสีดวงทวารด้วยเครื่องตัดเย็บอัตโนมัติ การรักษาริดสีดวงทวารด้วยวิธีต่างๆโดยภาคเช้าเป็นการอบรมเชิงบรรยายภาคทฤษฎี  ภาคบ่าย ศัลยแพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมทั้ง 20 ท่าน ได้ฝึกผ่าตัดริดสีดวงทวารหนักโดยใช้เครื่องตัดเย็บอัตโนมัติ กับลำไส้เทียม