วีดีโอการผ่าตัด
  •  ประชุมทางวิชาการ

ประชุมทางวิชาการ " การผ่าตัดผ่านกล้อง " UP Date in MIS

Mar 22 , 2016 3 pm

minimal invasive Surgery Meeting
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 
ขอเชิญ แพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วม 
ประชุมทางวิชาการ 

" การผ่าตัดผ่านกล้อง "
UP Date in MIS
จัดโดย
ทีมผ่าตัดผ่านกล้อง รพ.หาดใหญ่
ร่วมกับ
ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง รพ.กรุงเทพหาดใหญ่

มีงานวิชาการและถ่ายทอดสดการผ่าตัด ในวันที่ 3/6/57 ณ.ห้องประชุม นพ.จำลอง บ่อเกิด
ส่วนในวันที่ 4/6/57 เป็นการทดลองผ่าตัดส่องกล้องในหมู ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถผ่าตัดและทดลองใช้เครื่องมือ ใหม่ๆ โดยมีแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดผ่านกล้อง
คอยแนะนำเทคนิคในการผ่าตัด